Warunki, w jakich żyjemy, mają bardzo duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Wśród wielu różnych zagrożeń na uwagę zasługują promieniowanie geopatyczne i promieniowanie elektromagnetyczne. Czym one są i co powodują?


Czym jest promieniowanie geopatyczne i elektromagnetyczne?

Promieniowanie geopatyczne jest naturalnym promieniowaniem struktur ziemskich, takich jak podziemne cieki wodne, uskoki geologiczne i inne. Promieniowanie elektromagnetyczne jest z kolei promieniowaniem stworzonym przez człowieka. Wywołują je urządzenia elektryczne, konstrukcje przewodzące prąd, typu linie i słupy wysokiego napięcia, oraz anteny satelitarne i telefonia komórkowa. Doświadczenia i badania potwierdzają, że zarówno jedne jak i drugie oddziaływania są szkodliwe dla człowieka.

 

Kiedy promieniowania geopatyczne są szkodliwe?

Degeneracja organizmu pod wpływem promieniowania geopatycznego jest procesem długotrwałym i występuje wtedy, jeśli przebywa się w obszarze danego promieniowania przez długi czas. Problem pojawia się zatem, jeśli strefa zadrażnień (obszar promieniowania) znajduje się w miejscu pracy lub w domu, zwłaszcza w miejscu spania. Kwestia snu jest tu szczególnie istotna. Twierdzi się bowiem, że podczas snu wyłącza się nasza świadomość, a wraz z nią wszelkie nasze mechanizmy obronne, w tym takie, które zabezpieczają nas przed promieniowaniem ziemskim. We śnie jesteśmy najbardziej podatni na ich działanie. Ustawienie łóżka na żyle wodnej może stać się jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych, takich jak na przykład bóle głowy czy przewlekłe zmęczenie.Skutki obciążenia geopatycznego

Promieniowanie geopatyczne może doprowadzić do takich problemów jak chroniczne bóle głowy, ciągłe zmęczenie, nieodświeżające sny i dolegliwości reumatyczne. Wyczerpuje organizm z energii, który nie ma przez to możliwości wyleczenia się z innych chorób, niezwiązanych z geopatią.

Promieniowanie geopatyczne jest dużą blokadą w wielu terapiach, ponieważ osłabia organizm pacjenta.. Radiacje geopatyczne w przypadku leczenia homeopatycznego są przeszkodą, Doświadczenie pokazuje, że osoby chore, które po długotrwałym i bezskutecznym leczeniu skorzystali z pomocy radiestety (przestawili łóżko z miejsc zadrażnienia, wstawili tzw. odpromiennik), szybko powrócili do zdrowia, a terapia, która dotąd okazywała się mało skuteczna, zaczęła przynosić doskonałe efekty. Terapeuci powinni mieć to na uwadze, gdyż ich praca może nie przynieść pożądanych rezultatów, jeśli pacjent po wizycie wróci do „napromieniowanego” domu.Elektrosmog. Promieniowanie elektromagnetyczne

Drugim zagrożeniem dla współczesnego człowieka jest wpływ promieniowania elektromagnetycznego (tak zwany elektrosmog) wytwarzanego przez urządzenia elektryczne, przede wszystkim komputery, telewizory, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe. Pamiętajmy, że każda komórka naszego ciała posiada określony ładunek elektryczny, zatem dłuższe przebywanie w silnym polu o innej częstotliwości może wywołać różne zaburzenia.

 


Co powoduje promieniowanie elektromagnetyczne?

Promieniowanie elektromagnetyczne może powodować zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego, zakłócenia układu sercowo-naczyniowego (m.in. bradykardia, tachykardia) , zaburzenia szpiku kostnego, zaburzenia w korze mózgowej oraz w działaniu gruczołów dokrewnych. Mogą pojawić się zaburzenia w popędzie płciowym u mężczyzn i zaburzenia w cyklu miesiączkowania u kobiet. Pole elektromagnetyczne może prowadzić do zmian w obrazie krwi – zmniejszenia liczby erytrocytów i leukocytów oraz hemoglobiny, a także do zmian krzepliwości krwi. Ludzie wrażliwi na pola elektromagnetyczne w zakresie niskich częstotliwości mogą odczuwać bóle i zawroty głowy, wahania ciśnienia, uderzenia ciepła, drżenie rąk, osłabienie, bezsenność. Wśród pacjentów silnie obciążonych elektrosmogiem obserwuje się choroby Alzheimera, różnego rodzaju otępienia.

 

Nasz gabinet

Jeśli ktoś cierpi na chroniczne problemy ze zdrowiem, warto zainteresować się tematem promieniowania geopatycznego i elektromagnetycznego.
W naszym gabinecie prowadzimy diagnostykę pod kątem obciążeń organizmu zarówno promieniowaniem geopatycznych jak i elektromagnetycznym. Wchodzi ona w skład większego badania, tak zwanego Testu Obciążeń MORA. Pozwala ono zidentyfikować wiele potencjalnie szkodliwych czynników takich jak na przykład metale ciężkie czy patogeny oraz wykazać osłabienia poszczególnych narządów. Na podstawie wyników ustalamy indywidualną kuracje.

Prowadzimy gabinet w Zielonej Górze od 2010 roku. Specjalizujemy się w przypadkach chorób przewlekłych, które trudno wyleczyć.

Gabinet BioMora. Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 9 gabinet 310, tel. 531 084 087