Dużo się mówi w ostatnim czasie o polach PME czyli polach elektromagnetycznych. Czy są one dobre czy złe?

 

Dobre pola elektromagnetyczne 

Pola elektromagnetyczne są naturalną rzeczą występująca w przyrodzie!! Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale ziemia generuje pola elektromagnetyczne. Weźmy przykładowo kompas i zobaczymy, że wskazówka przesuwa się w stronę bieguna. Dzieje się tak dzięki odpowiednim polom. Takich pól jest wiele i mają różną częstotliwość. Są wśród nich tak zwane fale Schumana warunkujące życie na Ziemi. Ale nie tylko Ziemia wytwarza pole. Nawet niektóre rzeczy w przyrodzie wytwarzają pole, np. kamienie czy bursztyny (stąd ich dobroczynny wpływ na zdrowie). I wszystkie te pola mają odpowiednie częstotliwości i służą człowiekowi.

 

Złe pola elektromagnetyczne 

Mamy także sztuczne pola elektromagnetyczne, wytworzone przez człowieka. I w zależności od ich parametrów, mogę one służyć człowiekowi lub nie. Mogą być one ustawione na częstotliwości pól naturalnych lub na inne, wyższe czy niższe. W pierwszym przypadku, czyli wtedy, gdy jakieś urządzenie generuje naturalne pole elektromagnetyczne, jest jakby zamiennikiem naturalnego pola i jak najbardziej służy człowiekowi. Jeśli jednak coś wytwarza pola o znacznie wyższej lub niższej częstotliwości niż naturalna to może być ono niebezpieczne dla naszego zdrowia jak i życia na ziemi. I tak właśnie dzieje się w przypadku wielu urządzeń wytworzonych przez człowieka w ostatnich latach. Takie pola uznaje się za „złe”, „szkodliwe”.


Z polami elektromagnetycznymi jest podobnie jak z temperaturą. Jeśli jest odpowiednia to możemy w niej żyć, ale jeśli jest bardzo niska lub bardzo wysoka to szkodzi naszemu zdrowiu i może doprowadzić do wielu szkód. O ile temperaturę odczuwamy natychmiast o tyle wpływ pól elektromagnetycznych nie jesteśmy w stanie zauważyć od razu. Potrzeba czasu, aby okazało się, czy pole nam szkodzi czy nie. 

 

Doświadczenia nad wpływem pól elektromagnetycznych

Skąd zatem wiemy, że pola elektromagnetyczne częstotliwości innych niż naturalne nam szkodzą? Wiele doświadczeń (np. prace naszego polskiego naukowca, profesora Krzysztofa Pawlaka z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa) pokazuje, że pola emitowane przez telefony komórkowe, sieci komórkowe czy sieci wi-fi zaburzają wzrost roślin, zaburzają lub utrudniają kiełkowanie nasion a nawet doprowadzają do usychania roślin. To samo dzieje się w przypadku ludzi. Wykazano, że osoby przebywające w silnym szkodliwym polu elektromagnetycznym cierpią na przewlekle zmęczenie, bóle głowy, zawroty głowy, problemy z tarczycą, nerwice, zaburzenia snu i problemy z regenerują ran (rany bardzo długo się goją). U niektórych osób obserwuje się także krwawienia z nosa.

 

Każde urządzenie elektryczne wytwarza pola elektromagnetyczne. Jedno większe, drugie mniejsze. Najbardziej groźne okazują się być pola generowane przez sieci komórkowe, satelity i wi-fi. Pola emitowane przez urządzenia domowe takie jak telewizory czy lodówki nie mają dużego oddziaływania. Ich zasięg sięga kilkudziesięciu centymetrów. Z kolei fale komórkowe mamy wszędzie i to w dużym zagęszczeniu. Mają one zdolność przenikania tkanek i tym sposobem najbardziej zaburzają prace organizmów żywych.

Trzeba bowiem wiedzieć, że naturalne pola magnetyczne napędzają jakby nasze życie. Sprawiają, że organizm regeneruje się, rozwija i funkcjonuje prawidłowo. Z kolei sztuczne szkodliwe pola elektromagnetyczne zaburzają te procesy.


Czy jest to fikcja? Wystarczy spojrzeć, ile osób odczuwa dziś przewlekłe zmęczenie! Ile osób choruje na przewlekłe dolegliwości. Czy ktoś pamięta taką sytuację 30 lat temu, kiedy telefony były jedynie stacjonarne i leżały na stole lub wisiały na ścianie? Bo ja nie!!! Nikt nie narzekał, że jest wiecznie zmęczony i nie ma siły żyć. A dziś? Co druga osoba to mówi i to nie tylko u nas w gabinecie!

 

Podsumowanie

Podsumowując, pola elektromagnetyczne są zarówno dobre jak i złe. Dobre to te, którą mają częstotliwości sprzyjające człowiekowi. Są nimi pola elektromagnetyczne ziemi (a więc naturalne pola występujące w przyrodzie) oraz pola generowane przez specjalne urządzenia terapeutyczne w celach leczniczych. Pola szkodliwe to takie, które zaburzają pracę organizmów żywych. I tu teoretycznie zaliczają się wszystkie urządzenia elektryczne i pole przez nie generowane, Nie można jednak cofnąć się do epoki kamienia łupanego i żyć w jaskini. Ale są urządzenia emitujące bardzo delikatne pola o nikłym wpływie na człowieka oraz takie, które mogą narobić dużo szkód, zwłaszcza jeśli jest ich bardzo dużo. I przykładem tych ostatnich mogą być pola telefonii komórkowych, sieci wi-fi i satelit (np. kiedy korzystamy z GPS-a).