Leczenie pasożytów musi być odpowiednio przeprowadzone, aby było skuteczne.

Leczenie pasożytów jest procesem wieloetapowym i powinno być dobierane indywidualnie według wyników. Inaczej leczy się bowiem niewielkie zakażenie lamblią a inaczej silne obciążenie przywrami jelitowymi! Różnice dotyczą wyboru środków terapeutycznych oraz czasu i schematu ich podawania. Jedne pasożyty są bardziej podatne na jedną grupę preparatów a inne na inną. Podobnie jedne wymagają stosowania preparatów w schemacie dwudziestojednodniowym z przerwą a inne nieprzerwanej kuracji przez kilka miesięcy.

W celu ustalenia rodzaju pasożyta i stopnia zakażenia wykonujemy Test Obciążeń MORA, który jednoznacznie zidentyfikuje problem.

Poza samymi pasożytami należy skupić się także na kondycji organizmu, ponieważ jest to równie ważny a niestety często pomijany element.


Środowisko wewnętrzne organizmu w kuracji na pasożyty

W przypadku zakażenia pasożytami należy zwrócić uwagę na środowisko wewnętrzne naszego organizmu, ponieważ pasożyty chętniej rozwijają się w zanieczyszczonym organizmie. Jako, że zewsząd jesteśmy narażeni na działanie szkodliwych toksyn to a duża cześć z nich pozostaje w naszych tkankach, konieczna staje się zarówno diagnostyka obciążeń toksynami jak i dalsza ukierunkowana terapia oczyszczająca. Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo duża część osób jest obciążona metalami ciężkimi, co znacznie utrudnia leczenie pasożytów.

Ale nie tylko toksyny środowiskowe są zagrożeniem. Równie dużym problemem jest nieprawidłowe odżywianie, bogate w cukier, który, jak wiadomo, dożywia pasożyty. Co więcej, takie produkty jak pszenica i nabiał są śluzo twórcze a śluz staje się dogodnym miejscem ukrycia pasożytów podczas przyjmowania preparatów odrobaczających. Pasożyty ukrywają się w tym śluzie, przez co unikają działania leków. Dlatego leczenie, które nie uwzględnia odstawienia cukru i produktów śluzo twórczych z założenia nie może przynieść dobrych efektów. Prawdopodobnie może nastąpić jedynie chwilowa poprawa a za chwile problem powróci

 

Oczyszczanie z toksyn elementem kuracji na pasożyty

Odpowiednie jedzenie oraz oczyszczanie organizmu z czynników chemicznych jest koniecznym elementem kuracji na pasożyty. Oczyszczanie musi być poprzedzone dokładną diagnostyką, ponieważ trzeba wiedzieć, co oczyszczać a w zależności od tego, jaką metodę terapeutyczną zastosować. Nie ma uniwersalnej kuracji oczyszczającej. Nie można też oczyszczać na chybił trafił. Niestety, toksyn mamy tak dużo, że trzeba określić, co w danym przypadku jest problemem. U niektórych mogą być to metale ciężkie, u innych dym papierosowym, u jeszcze innych dodatki spożywcze i opryski roślin.

Nasz Test Obciążeń MORA obejmuje również diagnostykę tych obciążeń.

W naszym gabinecie podchodzimy kompleksowo do leczenia pasożytów działając według najnowszych i najlepszych schematów postępowania. Zakładają one także wzmocnienie odporności po przejściu kuracji.


Przywrócenie odporności po odrobaczaniu

Odbudowaniu odporności trzeba poświecić również dużo uwagi, ponieważ od tego zależy, czy po leczeniu organizm nie zakazi się ponownie. Wszakże często tak bywa, że pozbędziemy się pasożytów a one za chwile wracają.