Przewlekły meczący kaszel, pojawiający się okresowo i nasilający się wieczorami nie musi być wywołany alergią czy przeziębieniem! Może to być zakażenie pasożytem, glistą ludzką!

 

Glista ludzka (ascarosis lumbricoides) należy do najczęstszych pasożytów, z jakimi spotykamy się w praktyce. Szacuje się, że zakażonych nią ludzi przejawiających dolegliwości w postaci meczącego kaszlu, jest około 50%! Pomija się jednak tło pasożytnicze i podaje środki objawowe na kaszel, co daje jedynie chwilową ulgę. Nie jest leczona bowiem przyczyna choroby. 

W naszym gabinecie mamy wiele przypadków ludzi cierpiących na uciążliwy kaszel, zarówno dzieci jak i dorosłych, którzy - jak się okazało - byli zakażeni glistami.

 

Dlaczego glista jest w oskrzelach?

W literaturze opisuje się, że glista ludzka jest robakiem o długości 25-40 cm, jednak w dzisiejszej praktyce nie spotkamy aż takich dużych osobników. Najczęściej są one znacznie mniejsze. Nie znaczy to jednak, że są przez to mniej szkodliwe. Bardzo często larwy glist, które wędrują po organizmie w swoim cyklu rozwojowym. To właśnie larwy przedostają się z jelit do krwi a z nich idą do oskrzeli i pęcherzyków płucnych. Swoją obecnością w układzie oddechowym podrażniają błony śluzowe wywołując odruch kaszlu. Larwy odkrztuszone do jamy ustnej są połykane z plwociną i w ten sposób ponownie dostają się do jelit, gdzie rozwijają się dalej, produkując kolejne larwy.

Glista ludzka żyje średnio około 13-15 miesięcy jednak problemy najczęściej same nie znikają, bowiem dochodzi do ponownego zakażenia nowymi osobnikami. Podsumowując, cykl rozwojowy glisty obejmuje wędrówkę z jelit do oskrzeli i płuc.Inne objawy zakażenia glistami

Glisty mogą powodować także inne objawy niż przewlekły okresowy kaszel. Jeśli larwy glist znajdują się w ustroju to może to wywoływać objawy skórne spowodowane reakcją alergiczną. Najczęściej pojawiają się czerwone zmiany z zgięciach łokci i kolan oraz swędzące wysypki. U części osób zakażonych glistą mogą pojawić się inne objawy alergiczne takie jak napady duszności przypominające astmę! Co więcej, kurz czy pyłki mogą dodatkowo wywoływać podrażnienie ale główną przyczyną są glisty.

W czasie wędrówki larw glist przez płuca mogą pojawić się zapalenia oskrzeli, odoskrzelowe zapalenie płuc lub nawet, w rzadkich przypadkach, naciek płuca. 

Jeśli glisty przebywają w jelitach to będzie to powodować takie dolegliwości jak nudności, wymioty, biegunki, bóle w jamie brzusznej, brak apetytu, bóle głowy, rozdrażnienie, bezsenność oraz osłabienie. Zespoły objawowe zależą zatem od umiejscowienia pasożyta. Są także zależne od wieku, stanu i wrażliwości organizmu.

Warto także wspomnieć, że objawy zakażenia glistą nasilają się wraz ze wzrostem ilości pasożytów. Im jest ich więcej to tym człowiek mocniej choruje. Kaszel, który na początku był jedynym i głównym problemem, zostaje zepchany na dalszy plan z uwagi na nowe poważniejsze objawy. Człowiek często popada w stany depresyjne z uwagi na brak efektów leczenia i ciągłe chorowanie, co jeszcze bardziej utrudnia powrót do zdrowia. Dlatego koniecznym staje się precyzyjna diagnostyka pod kątem zakażenia glistą

 

Jak sprawdzić zakażenie glistą?

Zakażenie pasożytami, w tym glistą ludzką, najlepiej sprawdzić wykonując badanie biorezonansem MORA (tzw. Test Obciążeń MORA). Jest to badanie polegające na identyfikacji częstotliwości elektromagnetycznych pasożyta w organizmie człowieka. Jest ono zarówno skuteczne jak i całkowicie bezpieczne, można je z powodzeniem wykonywać u dzieci. Podczas badania nie ma oddziaływania na organizm, a jedynie odczytywanie naturalnych ładunków elektrycznych organizmu!!!