1. Przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Biorezonansu

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) każda osoba udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych. W naszym gabinecie dobrowolne podanie danych osobowych podczas wizyty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych. Zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. każdemu przysługuje możliwość jej wycofania w każdym czasie a zapytanie o zgodę jest przedstawiane w zrozumiałej formie.

 

Dane osobowe zbierane są przez firmę Paula Jodczyk, która prowadzi działalność pod adresem: ul. Boh. Westerplatte 9/310, 65-034 Zielona Góra. Administratorem danych osobowych jest firma Paula Jodczyk. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Cel zbierania danych osobowych to komunikacja, korzystanie z usług paramedycznych oraz przekazywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt, jak również informacji prozdrowotnych.

 

Podawanie danych osobowych firmie Paula Jodczyk jest dobrowolne. Każdy ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych. Jest możliwość usunięcia danych osobowych, co powinno być przedłożone pisemną prośbą i złożone w miejscu wykonywania działalności firmy Łukasz Dobrzyński.Zakres danych: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, informacje o zdrowiu.

 

 

2. Treści na stronie

Teksty prezentowane na stronie stanowią własność firmy Paula Jodczyk i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr.90,poz.631). Żadna ich część nie może być rozpowszechniana, kopiowana, przetwarzana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Właściciela.

 

Na stronach internetowych, należących do firmy Paula Jodczyk, prezentowane są artykuły o tematyce z zakresu medycyny naturalnej. Wszystkie artykuły służą jedynie celom informacyjnym. Zawarte w nich wiadomości nie mogą w żaden sposób zastąpić konsultacji z lekarzem, służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Jeżeli masz problemy zdrowotne lub jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia i sposobu leczenia to skonsultuj się z lekarzem.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Paula Jodczyk nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za skutki w przypadku, gdyby ktoś chciał wykorzystać treści informacyjne do samoleczenia czy samodiagnozy. W przypadku problemów zdrowotnych lub jakiekolwiek wątpliwości o swoim stanie zdrowia należy skonsultować się z lekarzem.

 

Zakaz kopioniowania treści

Kopiowanie treści zamieszczonych na tej stronie internetowej będzie zgłaszane odpowiednim organom zgodnie z poniższym przepisem: Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostepnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

Użyte skróty myślowe i słowa na stronie www.biorezonans.zgora.pl

Słowo "leczenie" użyte na stronie dotyczy terapii naturalnych, nie jest to leczenie w sensie medycznym, stosowanym przez oficjalną służbę zdrowia. 

 

 

3. Diagnostyka i terapie naturalne oferowane przez Gabinet Biorezonansu

Każda osoba przychodząca na wizytę wyraża dobrowolną zgodę na diagnostykę wykonywaną w gabinecie Biorezonansu, w tym nakłucie opuszka palca w celu pobrania kropli krwi, wykonanie zdjęć tęczówki oka oraz pomiary na biorezonansie. Wyraża także zgodę na terapie na biorezonansie MORA oraz otrzymanie propozycji kuracji naturalnej.

 

Pomiary wykonywane w naszym gabinecie nie są badaniami w sensie medycznym. Stanowią alternatywne metody i należą do medycyny naturalnej. Pomiary na biorezonansie mogą zostać zaburzone przez nieuczuciwe podejście osoby testującej oraz osoby badanej a także poprzez wprowadzenie napiętej atmosfery. Pomiary mogą być utrudnione lub niemożliwe w następujących sytuacjach: aktualna infekcja wirusowo – bakteryjna (np. przeziębienie), znaczne zmiany skórne lub uszkodzenia skóry w miejscu dokonywania pomiarów (przy paznokciach dłoni), silny gniew lub blokada przed badaniem.

 

Terapia biorezonansem uzupełnia leczenie klasyczne, nie zaburza działania leków, oraz nie wpływa na ich wchłanianie. Nie ma potrzeby przerywania czy rezygnowania z leczenia klasycznego (przy pomocy leków). Na chwilę obecną nie są znane szkodliwe skutki uboczne terapii rezonansowej. Nie jest emitowane żadne promieniowanie ani podawany prąd elektryczny. Nasza oferta ma charakter doradztwa zdrowotnego i sesji pro-zdrowotnych.

 

Otrzymane od nas uwagi nie stanowią zaleceń w sensie medycznym i nie zwalniają ze stosowania leków zaleconych przed lekarza. Służą celom informacyjnym. Nie zastępują konsultacji z lekarzem, nie mogą służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność.Gabinet biorezonansu nie jest przychodnią lekarską ani medycznym laboratorium diagnostycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004, Nr 144, poz.1529) oraz nie prowadzi działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), w tym w szczególności nie udziela świadczeń zdrowotnych.