1. Przetwarzanie danych osobowych w Gabinecie Biorezonansu

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) każda osoba udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych. W naszym gabinecie dobrowolne podanie danych osobowych podczas wizyty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych. Zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. każdemu przysługuje możliwość jej wycofania w każdym czasie a zapytanie o zgodę jest przedstawiane w zrozumiałej formie.

 

Dane osobowe zbierane są przez firmę Łukasz Dobrzyński, która prowadzi działalność pod adresem: ul. Boh. Westerplatte 9/310, 65-034 Zielona Góra. Administratorem danych osobowych jest firma Łukasz Dobrzyński. Dane nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Cel zbierania danych osobowych to komunikacja, korzystanie z usług paramedycznych oraz przekazywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt, jak również informacji prozdrowotnych.

 

Podawanie danych osobowych firmie Łukasz Dobrzyński jest dobrowolne. Każdy ma możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych. Jest możliwość usunięcia danych osobowych, co powinno być przedłożone pisemną prośbą i złożone w miejscu wykonywania działalności firmy Łukasz Dobrzyński.Zakres danych: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, informacje o zdrowiu.

 

 

2. Diagnostyka i terapie naturalne oferowane przez Gabinet Biorezonansu

Każda osoba przychodząca na wizytę wyraża dobrowolną zgodę na diagnostykę wykonywaną w gabinecie Biorezonansu, w tym nakłucie opuszka palca w celu pobrania kropli krwi, wykonanie zdjęć tęczówki oka oraz pomiary na biorezonansie. Wyraża także zgodę na terapie na biorezonansie MORA oraz otrzymanie propozycji kuracji naturalnej.

 

Pomiary wykonywane w naszym gabinecie nie są badaniami w sensie medycznym. Stanowią alternatywne metody i należą do medycyny naturalnej. Pomiary na biorezonansie mogą zostać zaburzone przez nieuczuciwe podejście osoby testującej oraz osoby badanej a także poprzez wprowadzenie napiętej atmosfery. Pomiary mogą być utrudnione lub niemożliwe w następujących sytuacjach: aktualna infekcja wirusowo – bakteryjna (np. przeziębienie), znaczne zmiany skórne lub uszkodzenia skóry w miejscu dokonywania pomiarów (przy paznokciach dłoni), silny gniew lub blokada przed badaniem.

 

Terapia biorezonansem uzupełnia leczenie klasyczne, nie zaburza działania leków, oraz nie wpływa na ich wchłanianie. Nie ma potrzeby przerywania czy rezygnowania z leczenia klasycznego (przy pomocy leków). Na chwilę obecną nie są znane szkodliwe skutki uboczne terapii rezonansowej. Nie jest emitowane żadne promieniowanie ani podawany prąd elektryczny. Nasza oferta ma charakter doradztwa zdrowotnego i sesji pro-zdrowotnych.

 

Otrzymane od nas uwagi nie stanowią zaleceń w sensie medycznym i nie zwalniają ze stosowania leków zaleconych przed lekarza. Służą celom informacyjnym. Nie zastępują konsultacji z lekarzem, nie mogą służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność.Gabinet biorezonansu nie jest przychodnią lekarską ani medycznym laboratorium diagnostycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004, Nr 144, poz.1529) oraz nie prowadzi działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), w tym w szczególności nie udziela świadczeń zdrowotnych.

Promocja ważna do 31 października 2018 r.  (liczy się termin zgłoszenia - nawet na dalsze terminy!)

Borelioza

Kleszcz z boreliozą

Ugryzł Cie kleszcz? Podejrzewasz boreliozę? Skuteczna diagnostyka i terapia boreliozy.  Czytaj więcej

Pasożyty

Nowoczesna i precyzyjna diagnostyka pasożytów. Skuteczne terapie usuwania zakażeń pasożytami.  Czytaj więcej

Polecane książki

Jerzy Zieba na wykłądzie

Polecamy książki, które warto przeczytać: Jerzy Zięba "Ukryte terapie" Czytaj więcej

Powrót do góry

Treści artykułów służą jedynie celom informacyjnym. Nie zastępują konsultacji z lekarzem, nie mogą służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Jeżeli masz problemy zdrowotne lub jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia i sposobu leczenia to skonsultuj się z lekarzem. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za skutki w przypadku, gdyby ktoś będzie chciał wykorzystać informacje do samoleczenia czy samodiagnozy.